Gói cơ bản truyền hình FPT

Bao gồm 148 kênh truyền hình trong và ngoài nước (7 kênh HD). Xem miễn phí các nội dung: Phim truyện (của FPT), Giải trí, Thể thao, Thiếu nhi, Nhạc số, KaraTivi, Ứng dụng.

Gói cơ bản trên truyền hình FPT

ĐẶC ĐIỂM:

Bao gồm 148 kênh truyền hình trong và ngoài nước (7 kênh HD).
Xem miễn phí các nội dung: Phim truyện (của FPT), Giải trí, Thể thao, Thiếu nhi, Nhạc số, KaraTivi, Ứng dụng.

Giá cước:

Tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội: 100.000 đồng/tháng.

Tại các Chi nhánh/ văn phòng giao dịch FPT Telecom toàn quốc (ngoại trừ TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội): 80.000 đồng/tháng.