FTTH - F5 - 16Mbps
FTTH – F5 – 16Mbps
Lắp mạng FPT gói cước Fiber F5 - 16Mbps cho cá nhân & hộ gia đình.
FTTH - F4 - 22Mbps
FTTH – F4 – 22Mbps
Lắp mạng FPT gói cước Fiber F4 - 22Mbps cho cá nhân & hộ gia đình.
FTTH - F3 - 27Mbps
FTTH – F3 – 27Mbps
Lắp mạng FPT gói cước Fiber F3 Mbps cho cá nhân & hộ gia đình.
FTTH - F2 - 32Mbps
FTTH – F2 – 32Mbps
Lắp mạng FPT gói cước Fiber F2 32Mbps cho cá nhân & hộ gia đình.