Fiber Bzone - 40Mbps
Fiber Bzone – 40Mbps
Lắp mạng FPT gói cước Fiber Bzone 40Mbps cho Doanh Nghiệp.
Fiber Diamond - 80Mbps
Fiber Diamond – 80Mbps
Lắp mạng FPT gói cước Fiber Diamond 80Mbps/80Mbps cho Doanh Nghiệp.
Fiber Plus - 80Mbps
Fiber Plus – 80Mbps
FPT Telecom xin gửi tới quý khách hàng gói cước cáp quang FPT tốc độ cực cao Fiber Plus 80Mbps.
Fiber Silver - 45Mbps
Fiber Silver – 45Mbps
Lắp mạng FPT gói cước Fiber Silver 45Mbps/45Mbps cho Doanh Nghiệp.
Fiber Business - 45Mbps
Fiber Business – 45Mbps
Lắp mạng FPT gói cước Fiber BUSINESS 45Mbps cho Doanh Nghiệp.