Mega Me - 10Mbps
Mega Me – 10Mbps
Lắp mạng FPT gói cước ADSL Mega Me - 10Mbps cho cá nhân & hộ gia đình.
Mega Save - 3Mbps
Mega Save – 3Mbps
Lắp mạng FPT gói cước ADSL Mega Save - 3Mbps cho cá nhân & hộ gia đình.
Mega You - 6Mbps
Mega You – 6Mbps
Lắp mạng FPT gói cước Mega You 6Mbps cho cá nhân & hộ gia đình.
ADSL - F7 - 8Mbps
ADSL – F7 – 8Mbps
Lắp mạng FPT gói cước ADSL F7 - 8Mbps cho cá nhân & hộ gia đình.
ADSL - F6 - 10Mbps
ADSL – F6 – 10Mbps
Lắp mạng FPT gói cước ADSL F6 - 10Mbps cho cá nhân & hộ gia đình.